Elektromágneses zavarvédelem (EMC)

Az elektromágneses összeférhetőség (EMC – ElectroMagnetic Compatibility) fogalma az egyes villamos berendezések egymás környezetében történő zavartalan működését takarja, azaz azt, hogy a villamos berendezés úgy üzemeljen, hogy ne zavarja más berendezések üzemét, ugyanakkor más berendezések se legyenek zavaró hatással rájuk.

A technika fejlődésével a villamos berendezések és a villamos rendszerek egyre kiterjedtebbek, és egyre több érzékeny elektronikus alkotórészt tartalmaznak. Ebből következően egyre érzékenyebbé váltak a különböző forrásokból (villámcsapás, külső elektromágneses terek, stb.) származó zavarokra, s egyre nagyobb problémát (ill. sok esetben kárt) okoz meghibásodásuk.

Hatékony zavarvédelmi intézkedéseket főként tervezési fázisban lehet meghatározni, azonban már meglévő, üzemelő berendezéseknél, rendszereknél is van lehetőség kiegészítő intézkedések meghozatalára.

Kiemelt tervezési területeink:

 • Új építmények villamos rendszereinek komplex elektromágneses zavarvédelmi tervezése
 • Elektromágneses helyiség- és nyomvonal árnyékolások tervezése (pl. szerverterem, lehallgatásvédett tárgyaló, stúdió, mérő- és vizsgáló laboratórium, NATO helyiség, stb.)
 • Transzformátorkamrák (gyűjtősínek, főelosztó helyiségek) kisfrekvenciás elektromágneses árnyékolásának tervezése
 • Kis- és nagyfrekvenciás vezetett zavarok elleni védelmek tervezése (Erős- és gyengeáramú jelvezetéki zavarszűrés)
 • Hálózati frekvenciás zavarok elleni védelmek tervezése (villamos hálózatanalízis, aktív és passzív felharmonikus szűrés, energia optimalizálás)
 • Speciális földelési rendszerek tervezése (a villámvédelmi és érintésvédelmi földeléstől különálló, zajmentes földelés, technikai földelés, műszerföldelés)
 • Elektrosztatikus feltöltődés (ESD) elleni védelmi rendszerek tervezése
 • NATO TEMPEST árnyékolások és rendszerek tervezése

Kiemelt szakértési, vizsgálati területeink:

 • Villámcsapás során történt károsodások okainak és következményeinek feltárása, elemzése
 • Transzformátor állomás környezetében fellépő kisfrekvenciás mágneses tér vizsgálata, mérése
 • Nagyfrekvenciás elektromágneses terek vizsgálata, mérése
 • Felharmonikus zavarok vizsgálata, hálózatanalízis végzése