Elektrosztatika (ESD)

Robbanásveszély fennállása esetén az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) értelmében elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmi intézkedések meghozatala szükséges:

Azokon a területeken, szabadtereken, robbanásveszélyes zónákban, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat állítanak elő, dolgoznak fel, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak és az elektrosztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet kell biztosítani. A tervezés és kivitelezés során az elektrosztatikus gyújtás megakadályozása érdekében dokumentált védelmi intézkedéseket kell végrehajtani és meg kell határozni az elektrosztatikai kockázatot.
A villamos tervezés és kivitelezés során biztosítani kell az elektrosztatikai földelések megfelelő biztonságú és minőségű kialakítását az antisztatikus burkolatok, az elektrosztatikai célú potenciálkiegyenlítések számára minden olyan helyen, ahol az elektrosztatikus kisülés nem engedhető meg.
Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó módon végzik és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.

Ugyancsak meg kell akadályozni a káros elektrosztatikai feltöltődést és kisülés létrejöttét azokon a területeken, helyiségekben, ahol érzékeny elektronikus berendezéseket gyártanak, használnak, kezelnek.

A védekezés eszközei lehetnek többek között:

  • antisztatikus környezet kialakítása (padló, bútorok, berendezések)
  • földelő rendszerek kiépítése (beépített földelések, potenciálkiegyenlítés, egyéb személyi/jármű földelő eszközök)
  • megfelelő ruházat

Cégünk vállalja mind általános, mind robbanásveszélyes környezetben az ESD jelenségekkel kapcsolatos felülvizsgálati, tervezési, szakértési, kivitelezési feladatok elvégzését.